Regnskap Oslo

Vurderinger når du velger regnskapsbyrå

Når du skal velge regnskapsbyrå, er det viktig å ta deg tiden til å vurdere alternativene. En regel man bør ha med seg når man skal finne regnskapsløsning, som man også bør ha med seg uansett hva man holder på med i livet, er at hvis det høres for godt ut til å være sant, så er det kanskje det.

Det finnes regnskapsbyråer i Oslo, Bergen og resten av Norge på alle nivåer, så når man finner et regnskapsbyrå man kan ha tillit til, enten på grunn av anbefalinger fra bekjente, eller at andre sier mye positivt om dem, så er det noe man bør undersøke nærmere. Hvis du ikke sjekker godt nok, så kan du ende opp med regnskapsførere som startet opp for mange år siden, og kun har ført for samme kundene i alle år uten å fornye seg.

Man faller raskt etter alle andre om man ikke forsøker å holde seg oppdatert som regnskapsfører, og det kan være katastrofalt for kundene til regnskapsfører som mister oversikten. Det finnes eksempler hvor man betaler alt for mye for en regnskapstjeneste fordi man insisterer på å benytte seg av bekjente, eller så kan man også finne mange eksempler på firmaer eller selskaper som rett og slett har gått konkurs på grunn av tabber fra regnskapsfører.

Bruk tid til å finne det regnskapsbyrået du trenger slik at du får den tjenesten du ønsker, men bruk også tid på å forsikre deg om at du kan stole på regnskapsbyrået du velger. Følg godt med på alle rapporter du mottar, og se over dem med kritisk blikk. Husk at du selv faktisk er ansvarlig for alle tall som leveres ut fra ditt regnskapsbyrå og alle rapporter som sendes til skatteetaten, NAV og til Brønnøysund.

Kan man stole på alle løsninger man blir tilbudt?

I dag finnes det løsninger hvor du kan velge hvilket nivå av tjenester du vil benytte. Mange har egne ressurser i selskapet som kan en del om regnskap, og ønsker derfor kun tilgang på verktøy som hjelper dem å føre regnskapet selv.

Mange tilbyr dette i dag, men vær bevisst når du velger løsning. Benytt deg av et anerkjente regnskapsbyrå. Det kan bli mye merarbeid om du velger et produkt som er gratis bare fordi det er gratis. Selv om de tilfredsstiller et absolutt minimum av hva som kreves for å få lov å benytte produktet av skatteetaten, så kan du oppdage at produktet er designet for et annet land og bare oversatt for Norge, og at man får momsoppgaver med regnefeil som man må fikse manuelt.

Men heldigvis finnes det mange gode løsninger. Det er bedre å betale for en løsning som fungerer, enn å forsøke å spare med en løsning som ikke fungerer.

Ta deg tid til å finne et bra regnskapsbyrå

Det viktigste er å ta seg god tid. Da vil du finne frem til et regnskapsbyrå som du kan stole på. Bruk bekjente. Kan du få noen gode hint fra andre som er i regnskaps- eller revisorbransjen, så kan dette være nyttig for deg. Men ikke forvent at en revisor vil fortelle deg for mye, da de har begrensninger for hva de har lov til å fortelle da de er ansvarlige for å sjekke arbeidet til regnskapsførerne.

Husk at du selv er ansvarlig for det endelige resultatet

Husk til slutt at du selv er ansvarlig for at regnskapet til din bedrift er korrekt. Er det feil i regnskapet, er det du som må lide, ikke ditt regnskapsbyrå.

Category: Økonomi