traumer

Behandlinger for traumer

Hva er egentlig traumer? Kort beskrevet så kan man si at det er en reaksjon på en eller flere livsendrende hendelse. Det kan være reaksjoner som oppstår umiddelbart, og eller forsinkede reaksjoner.

Traumer kan oppstå flere år etter en hendelse, eller også rett etter noe har skjedd. En tommelfingerregel er at traumer ikke oppstår mens man er i hendelsen eller gjentatte hendelser da det er en reaksjon på hendelsen.

Å behandle traumer

Det finnes mange ulike behandlingsformer for traumer. Det avhenger mye av typen traume og selvfølgelig hva som er årsaken til hvorfor en har traumer. Hvem man er vil også påvirke behandlingsformen.

Et barn vil ha behov for en annen type terapi enn en voksen.

En til en behandling Gruppeterapi Miljøterapi

Behandling kan fås på ulike steder i regi av både private aktører og det offentlige. Dette avhenger en del av hvor livsbelastende ens traumer gjør hverdagen, alder og selvfølgelig den enkeltes situasjon.

Behandlinger i regi av det offentlige ved DPS og BUP Private psykologer Private klinikker og senter lik Modum Bad Offentlige sykehus

Traumer kan gi fysiske symptomer

Flere kan gå ubehandlet lenger enn nødvendig på grunn av symptomer som oppstår i kroppen.

Mange tenker feilaktig at de er syke siden de opplever fysiske symptomer som kan forveksles med typiske vanlige sykdommer.

Noen av disse typiske fysiske symptomene kan være:

Kvalme Hodepine Hjertebank Svimmelhet

En ser ofte at personer har trodd at disse symptomene har vært tegn på stress i hverdagen, omgangssyke eller bare en del av hverdagen.… Les hele innlegget