parterapi oslo

Mange kan behøve parterapi i tiden fremover

For veldig mange har livet og hverdagen blitt snudd på hodet den siste måneden. Vi lever gjennom en tid som er helt uten sidestykke i moderne tid. Det vante og kjære er ikke lenger det det var, og det rår en usikkerhet over både fremtiden og ens private anliggender som mange føler på kroppen. Man lengter etter rutinene man tidligere tok for gitt.

Verden og Norge er midt i en pandemi som bokstavelig talt har satt samfunn i de aller fleste vestlige land i pausemodus. Vi skal sosialt isoleres i hjemmene våre sammen med barn som gjør skolearbeid via internett og de som fremdeles har jobb, gjør disse hjemmefra. Følelsene som rår i mange familier i disse dager rangerer fra

Angst Rådvillhet Frustrasjon Redsel og usikkerhet Klaustrofobi og kjedsommelighet Ensomhet

Tvinges til å se andre sider ved hverandre

Hvordan et par håndterer slike situasjoner som mange befinner seg i nå i dag, kan få følger når hverdagen etter hvert normaliseres igjen.

Mange har mistet jobben eller er redd for å miste arbeidsplassen sin, andre forsøker å utføre arbeidet hjemmefra med barn og partnere i huset på ubestemt tid. Usikkerhet og mangel på kontroll over egen situasjon kan gjøre det vanskelig for mange å kommunisere med hverandre.

Man går oppå hverandre og blir lett irritert og da er det lett å ta frustrasjonen sin ut over de rundt en.… Les hele innlegget