Norsk fisk laks

Norsk fisk og eksport verden over

Lenge før nordmenn fant olje tilbake i 1969, så var det andre industrier som dominerte i vårt land. Til den dag i dag er fortsatt mange av disse aktive, dog en god del under olja i form av inntekter.

‘Fiskeindustrien er en av de som skiller seg ut mest her, da denne har vært stabil i lang tid og produsert stor rikdom for nordmenn.

Vi eksporterer i dag fisk verden over, og det i flere hundre tusener av tonn. Med en ekstremt lang kystlinje, og store havområder under vårt eierskap, så er nordmenn i stand til å holde i gang en bærekraftig fiskeindustri som kan sette mat på bordet for alle nordmenn om ønskelig.

Nå har det seg dog sånn at ikke alle spiser fisk til middag hver dag, men mengden med fisk som eksporteres sier i hvert fall noe om bærekraften i denne industrien. Nordmenn elsker fisk, men kanskje enda mer elsker utlendingene norsk fisk. Denne fisken er på mange måter et merkevare rundt om i verden, bare fordi den kommer fra Norge!

Fiskeretter

Vi leverer blant annet fisk til sushi for asiatene, og fisk til bacalao i Syd-Europa. Fiskeeksporten er og forblir en av våre største, men også mest bærekraftige industrier. I motsetning til olje og gass industrien, så er mest sannsynlig fisken noe vi faktisk skal leve av ganske så langt inn i fremtiden.

Sushi og norsk fisk

Til å begynne med var sushi basert på en rekke forskjellige fiskearter. Den dag i dag er den aller mest populære formen for sushi med laks som fisk. Dette var derimot ikke en trend som begynte før på 80-tallet. På 1970-tallet hadde for eksempel Japan aldri importert en kilo fisk engang!

Dette skulle derimot endre seg på ganske så kort tid, og før en visste ordet av det, så var laks en helt sentral del av sushien. I dag spiser de fleste japanere sushi med laks, og da gjerne med norsk fisk! Det samme gjelder forøvrig den typen sushi som vi nordmenn spiser her hjemme i Norge.

Sushi norsk fisk

Historien går faktisk slik at det var nordmenn som foreslo ideen om laks i sushi, og grunnet den milde, men smakfulle laksen vi har, så falt japanerne rett og slett pladask for denne varianten. I dag er og blir sushi best med laks, og dette har altså vært tilfellet siden 80-tallet, da den store eksporten begynte.

I dag konsumerer japanere flere titalls tonn med fisk. Dette har ført til at nordmenn her har fått en sikker inntektskilde i form av fiskeeksport, siden japaneres eget fiske simpelthen ikke klarer å bære en slik etterspørsel. Og dessuten elsker vi nordmenn også sushi, slik at vi ikke har noen problemer med å spise mye laks på egenhånd heller!

Bacalao fra norskekysten

Bacalao er ganske enkelt det spanske ordet for torsk. Denne retten har blitt viden kjent, fra da Nord Norge på 90-tallet, til å spre seg i grunn over hele verden der folk liker fisk. Dette har vært spesielt synlig i enkelte land, der blant annet Portugal virkelig har utmerket seg ved sin import av fisk for denne retten.

Bacalao

Kanskje spesielt interessant er importen av torsk fra Norge. Norsk fisk sies av mange å være den beste i verden, og det er intet unntak hva gjelder bacalao. Mange vil ikke engang tørre å smake på bacalao om fisken ikke er fanget i Norge, da dette er et såpass viktig kvalitetsstempel for fisken.

Men hva er egentlig bacalao? Nordmennene ved navn Gunnar Andresen og Jan Klev reiste over hele vestkysten av Portugal i 1993 for å finne svaret på dette. Retten som ble laget i Nord-Norge på 90-tallet var intet sted å finne, men det betød ikke at de ikke støtte på mange forskjellige typer retter.

Tvert imot møtte de på alle mulige typer retter. Alt fra torsk i supper, til torsk på grillen, i salater, bakt i ovnen, og mye mer ble kalt bacalao her. Det er jo tross alt siden ordet betyr torsk på norsk, men for mange nordmenn er det fort gjort å tenke seg at bacalao er en enkelt rett som en spiser sydover.

Norsk fisk i internasjonal sammenheng

Norge har en kystlinje som teller 21,000 kilometer, og i dag sitter landet på ca 90,000 kvadratmeter med havområder. Ikke bare er disse områdene store, men de er også pakket med godt smakende fisk. Denne fisken har vi fanget siden tidenes morgen her til lands, men vi fanger og eksporter altså fortsatt til den dag i dag.

Torsk

Norge eksporterer årlig rundt 2.5 millioner tonn med fisk, noe som gjør at vi tar andreplassen i EU. På toppen av det skal en ikke undervurdere at den gjennomsnittlige nordmannen spiser ekstreme 43.5kg med fisk årlig. Det gjør at vi er blant de folkeslagene som spiser absolutt mest fisk verden over.

Fiskeindustrien i Norge omsatte i 2017 for nesten 100 milliarder kroner, og dette tallet stiger for hvert år som går forbi. Industrien er med andre ord en viktig del av Norges økonomi, og det er vanskelig å se for seg at Norge skal kunne gå fra denne industrien med det første.

Industrien stiller oss i en sterk posisjon internasjonalt, da vi tross alt er en av de landene i verden som har nok fisk til å møte egne behov uten å overfiske. Det betyr at handel av fisk alltid vil lønne seg for oss nordmenn!

Norges fremtid som fiskenasjon

Ser en inn i kikkerten, så etableres det flere og flere fiskeoppdrettere i tillegg til at fisken i havet fortsetter å holde seg på et høyt nivå. Det vil med andre ord neppe bli noen krise med mangel på fisk her til lands med det første.

Norge fremstår som en av de stødigeste fiskenasjonene i hele verden, og vi kan først og fremst være stolt av kvaliteten på fisken som vi selger. Norsk fisk er helt essensiell for sushi, bacalao, og mange andre retter. Kun fremtiden vet hva som vil skje med norsk fiskeindustri, men i dag er dette en viktig industri for de fleste nordmenn!

Kilde: https://www.pinkfish.no

Category: Tips og råd

Stikkord: , , , ,